خدمات وب سایت

فروشگاهی

15,000,000ريالسالیانه
 • فضا 3 گیگ
 • دامنه ir رایگان
 • ssl رایگان
 • ایمیل دارد
 • ترافیک نامحدود
 • درگاه پرداخت دارد
 • طراحی سایت
 • قالب فروشگاهی

شرکتی

8,500,000ريالسالیانه
 • فضا 1 گیگ
 • دامنه ir رایگان
 • ssl رایگان
 • ایمیل دارد
 • 5 گیگ ترافیک ماهیانه
 • طراحی سایت
 • قالب شرکتی

پیشنهاد ویژه

4,300,000ريالسالیانه
 • 500Mg هاست
 • دامنه ir رایگان
 • ssl رایگان
 • ایمیل دارد
 • طراحی سایت
 • قالب شرکتی

شخصی

3,000,000ريالسالیانه
 • فضا 500 مگابایت
 • دامنه ir رایگان
 • ssl رایگان
 • ایمیل دارد
 • 1 گیگ ترافیک ماهیانه
 • طراحی سایت
 • قالب شخصی