ثبت دومین مناسب مهم ترین رکن اساسی داشتن یک وب سایت خوب است. در صورتی که نام مناسبی به عنوان نام دامین در نظر بگیرید می‌توانید جایگاه مناسبی در فهرست سایتهای جستجو شده بیابید.

 دامنه یا دامین یا domain نامی یکتا و بیانگر هویت و نشانی دسترسی یک وب سایت است. هر دامنه از دو بخش تشکیل شده است؛ بخش اول نامی است انتخابی، که هر فرد می‌تواند بسته به موضوع وب‌سایت و سلیقه خود آن را انتخاب نماید؛ مانند rahekootah و بخش دوم نیز که با یک نقطه از بخش اول جدا می‌شود، پسوندی است قراردادی که از دو تا شش حرف تشکیل شده است  و هر فرد می‌تواند بسته به موضوع وب‌سایت و سلیقۀ خود یکی از آن‌ها را انتخاب نماید. از متداول‌ترین پسوندهای بین‌المللی می‎توان به com،net،org،info اشاره نمود.

IR

سالیانه 5.000 تومان

 • تمدید سالیانه دامنه : 5.000 تومان
 • تمدید 5 ساله دامنه : 15.000 تومان
 • انتقال دامنه : 5.000 تومان

Com

سالیانه 45.000 تومان

 • تمدید سالیانه دامنه : 45.000 تومان
 • تمدید 5 ساله دامنه : 200.000 تومان
 • انتقال دامنه : 45.000 تومان

Net

سالیانه 45.000 تومان

 • تمدید سالیانه دامنه : 45.000 تومان
 • تمدید 5 ساله دامنه : 200.000 تومان
 • انتقال دامنه : 45.000 تومان

Org

سالیانه 45.000 تومان

 • تمدید سالیانه دامنه : 45.000 تومان
 • تمدید 5 ساله دامنه : 200.000 تومان
 • انتقال دامنه : 45.000 تومان

Co

سالیانه 135.000 تومان

 • تمدید سالیانه دامنه : 135.000 تومان
 • تمدید 5 ساله دامنه : 650.000 تومان
 • انتقال دامنه : 135.000 تومان

Info

سالیانه 45.000 تومان

 • تمدید سالیانه دامنه : 45.000 تومان
 • تمدید 5 ساله دامنه : 200.000 تومان
 • انتقال دامنه : 45.000 تومان
بالا